Profilové práce

2017/2018 - Mí a Lambda


LAMBDA


autorka: Barbora Kadlecová
vedoucí práce: Bc. Jasna Simonová
odborná konzultantka: RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

PŘÍLOHA: Ectochory of land snails by birds – an experimental approach

Cílem této práce bylo experimentálně prozkoumat schopnosti vybraných druhů plžů udržet se během letu na povrchu těla holubů. Byly provedeny lety s poštovními holuby, kterým byli na různá místa do peří a na nohy umístěni schránkatí plži (Alinda biplicata, Oxychilus sp.), někdy obaleni v bahnitém materiálu. Holubi létali na vzdálenost 100 m a 5 km. Po ukončení letu bylo na těle holubů nalezeno obvykle několik jedinců z umístěných plžů. Experimenty byly v menším počtu provedeny ještě s dalšími druhy plžů (Discus rotundatus, Succinea putris, Monachoides incarnatus, Carychium). Ze dvou hlavních zkoumaných druhů byla úspěšnější skelnatka (Oxychilus sp.), která se dokázala udržet i na nohách ptáka. Nejúspěšnějším druhem ze všech zkoumaných druhů však byla vlahovka narudlá (M. incarnatus) - udržela se sice jen na peří, ale v počtu 9 jedinců z 25. Jen o něco méně úspěšná byla vrásenka okrouhlá (D. rotundatus), která se dokázala udržet i na nohách ptáka. Avšak s těmito druhy (D. rotundatus, S. putris, M. incarnatus, Carychium sp.) by bylo potřeba provést další experimenty, aby se jejich úspěšnost při pasivní ektoornitodisperzi (schopnost udržet se na těle ptáka) potvrdila na větším vzorku dat.

ektodisperze holub domácí (Columbia livia f. domestica) suchozemští schránkatí plži pasivní disperze zoochorie


autor: Daniel Řehák
vedoucí práce: PhDr. Jaroslav Najbert
odborný konzultant: Mgr. Petr Pavlok

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Práce pojednává o školních řádech. Hlavním cílem a výstupem práce je upravený školní řád Gymnázia Přírodní škola. V práci byly použity výstupy z dotazníkového šetření školní komunity, rozbor školních řádů jiných škol a aplikace metodiky MŠMT. Vyhodnocením dotazníků bylo zjištěno, že většina respondentů celý školní řád nečetla, ale více než polovina má pocit, že je důležitý pro dobré fungování školy.

Školní řád gymnázium MŠMT školní komunita Školský zákon vnitřní právo

 


autorka: Ellen Pražáková
vedoucí práce: RNDr. Marek Matura, Ph.D.
odborný konzultant: Matouš Bičák

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Vytvořila jsem 7 nástěnných posterů, které popisují výjezdy a dobrovolné akce Přírodní školy. U každého posteru je navíc použit výňatek z rozhovru s Františkem Tichým, který je ředitelem Přírodní školy. Tento rozhovor se prolíná všemi postery a tímje volně propojuje. Hlavním sdělovacím prostředkem, jsou fotografie, které zabírají největší plochu posteru. Fotografie obsahují krátký popisný text, který pojednává buďto o dané fotografii nebo o nějaké činnosti výjezdu. U každého posteru jsou dále uvedeny autentické postřehy/citáty, které popisují daný výjezd nebo dobrovolnou akci. Autory těchto postřehů jsou bývalí i současní studenti Přírodní školy, některé pochází od přátel Přírodní školy. V mém sborníku si také zájemce může přečíst všechny tyto postřehy od mých respondentů, kterých bylo celkem 36. Postřehy se týkají zejména výjezdů Přírodní školy a Františka Tichého. Dalé zde naleznete celý rozhovor s Františkem Tichým. Nakonec sborník obsahuje také odpovědi na otázky, týkající se chodu Přírodní školy, které jsem pokládala přátelům Přírodní školy (zejména rodičům studentů).

postery Přírodní škola fotografie rozhovor výjezdy photoshop studenti František Tichý


autorka: Ema Dvořáková
vedoucí práce: Mgr. Anežka Koutníková

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI PŘÍLOHA: Brožura výsledků měření

Práce se věnuje měření základních chemicko - fyzikálních parametrů (teplota, konduktivita, Ph a stanovení dusičnanů a tvrdosti vody) pramenů na území Městišťské rokle na Šumavě. V praktické části jsem zkoumala pět malých pramenů, měřila jejich již zmíněné parametry a následně stanovovala hodnoty některých parametrů na Přírodovědecké fakultě UK. Také jsem odebírala blešivce rodu Gammarus pro genetický výzkum blešivců prováděného na Hydrobiologickém ústavu v Praze. V teoretické části jsem tvořila informační brožurku pro místní obyvatelé na území zkoumané lokality a poté závěrečnou zprávu.

prameny voda dusičnany tvrdost vody pH teplota konduktivita laboratorní stanovení chemicko - fyzikální parametry


autor: Adam Bartůšek
vedoucí práce: PhDr. Jaroslav Najbert

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Tato práce se zabývá tématem homeopatie. Vznikala ve spolupráci s mojí matkou, homeopatkou Helenou Bartůškovou. Má za úkol čtenáři přiblížit tento způsob léčby, a to za pomoci shromáždění faktických informací, rozebírání mýtů a uvedení zajímavých příběhů ze života homeopata. Také vznikla jako podklad pro program, pomocí kterého bude homeopatie vysvětlována laickému obecenstvu.

homeopatie medicína homeopatika Samuel Hahnemann alternativní léčba mýty Boiron
výukový program nemoci informace


autor: Filip Bartůšek
vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Práce se zaměřuje na historii povodní v městské části Praha - Troja. V 1. části výsledků je přehled všech alespoň pětiletých povodní na tomto území od roku 1827 a podrobnější popis největších z nich. V 2. části výsledků jsou autorem vytvořené mapy záplavového území pro různě velké povodně a porovnání se záplavovými mapami pracujícími s protipovodňovými bariérami.

povodeň záplava historie geografický informační systém kulminace N-letost průtok Praha - Troja povodeň 2002 mapa


autor: Jakub Koutník
vedoucí práce: Mgr. František Tichý
odborná konzultantka: Mgr. Hana Juřenová

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI příloha: buletin

Tato práce se věnuje historii a současnému fungování Dětského domova Pyšely. Provedl jsem při ní dva rozhovory s pamětníky, kteří vzpomínali na své dětství v Pyšelích. Ve spolupráci s ředitelkou DD Pyšely Hanou Juřenovou jsem vytvořil 32 stránkový bulletin mapující, především pomocí vzpomínek pamětníků a rozhovorů, historii Dětského domova Pyšely.

Dětský domov Pyšely děti vychovatelé Útulek sv. Josefa historie příběhy bulletin pamětníci oral history


autor: Jiří Slapnička
vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Přílohy - návrhy tabulí: Expo 58 Pod Letenským zámečkem Čechův most

Práce se zabývá problematikou letenské stráně, především možností vytvoření stezky, která představí návštěvníkovi zajímavá místa, která jsou viditelná z vybraných lokací na stráni. Níže jsou rozebrána úskalí při tvorbě informační stezky, požadavky činitelů v oblasti, jež byly zaneseny do návrhu a doporučení autora. Hlavní součástí je návrh virtuálního průvodce obsahujícího obrazový materiál vysvětlující panorama a doplňující informační texty s jejich audio nahrávkami.

Letná vyhlídka Praha stezka panorama fotografie virtuální průvodce Praha 7

Karlův most
Kostel sv. Jakuba Většího
Kostel sv. Mikuláše
Kostel sv. Prokopa
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Národní muzeum
Národní památník Vítkov
Nemocnice Na Františku
Právnická fakulta
Staroměstská radnice
Staroměstské náměstí
Týnský chrám
Vodní elektrárna Štvanice
Žižkovský vysílač

autor: Matyáš Kadlčík
vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Ve své práci jsem porovnával demografický a historický vývoj neutrálního Švýcarska ve 20. století. Vytvořil jsem grafy vybraných demografických ukazatelů (migrace, porodnost, plodnost, počet obyvatel, úmrtnost) a porovnal je s událostmi ve 20. století. Podařilo se mi vysledovat, že Švýcarsko nebylo vetšinou událostí zasaženo.

vývoj demografie 20. století porodnost plodnost úmrtnost migrace Švýcarsko populace

autor: Miloš Halda
vedoucí práce: Mgr. Anežka Koutníková

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Předmětem práce je dokumentace zastávek v části okresu Praha – Východ. Dokumentace se zaměřuje na prosklené plochy, které jsou velkým rizikem pro ptáky. Právě ptáci jsou totiž ohroženou skupinou při výstavbě nových zastávek, které obsahují již zmíněné prosklené plochy. Kromě toho zahrnuje pozorování ptáků na vybraných zastávkách.

autobusové zastávky ptáci prosklené plochy sklo nebezpečí riziko zabezpečení kolize Praha - Východ bezpečné zastávky ohrožení

autorka: Tereza Koubková
vedoucí práce: Ing. Magr. Petr Martiška

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Autorka práce neodevzdala abstrakt a klíčová slova.

letná Praha 7 kolotoč architektura historie technická památka

autor: Kryštof Bouřil
vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Profilová práce se zabývala vytvořením 3D modelu parkourového hřiště. Tato práce se zabývá do hloubky, jak se Parkurové hřiště navrhuje, jaké faktory ovlivňují podobu hřiště a jaké typy norem musí parkourové hřiště splňovat, aby bylo možno ho provozovat na veřejném prostranství. Jak je možné vysněný projekt posléze zrealizovat.

Parkour Praha 7 freerun 3D historie vizualizace Blender hřiště Praha 6
Ořechovka Nápad pro šestku Kulaťák

autor: Vincent Didunyk
vedoucí práce: Ing. Magr. Petr Martiška
odborný konzultant: RNDr. Peter Žilavý, Ph.D., Ing. Filip Hložek

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Ve své práci jsem se zabýval konstrukcí obvodu, který by po připevnění na rotoped byl schopen produkovat stejnosměrný proud dostatečné velikosti pro dobíjení mobilních telefonů. Touto prací jsem chtěl také rozšířit své znalosti v oboru elektrotechniky a vystavením "rotopedové dobíjecí stanice" inspirovat mládež do vědy a techniky.

rotoped nabíječka energie zdroj alternativní generování
elektřina mobilní schéma obvod

autor: Kryštof Kolíbal
vedoucí práce: PhDr. Jaroslav Najbert

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Profilová práce se zabývala objasněním historie, současné situace, vývoje, problematiky a filosofie pohybových disciplín parkouru a freeruningu laické veřejnosti.
Vytvořením 3D modelu parkourového hřiště ve spolupráci s firmou hřiště.cz a organizací childfriendlycity.cz. a zmapováním možností tréninku na Praze 6

parkour hřiště freerun 3D model

autor: Ondřej Mišina
vedoucí práce: Mgr. František Tichý
odborný konzultant: Ing. Aleš Doucek

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

V této práci byl sestaven měřicí obvod pro měření volt-ampérové charakteristiky palivových článků s polymerní iontoměničovou membránou. Tento obvod byl použit pro měření volt-ampérové charakteristiky s ventilátorem foukajícím na článek a bez něj. Byla identifikována ohmická oblast a oblast aktivační polarizace. Ventilátor zvýšil výkon článku o 14%.

palivový článek voltampérová charakteristika PEMFC vodík elektrická energie

autorka: Johana Nemečková
vedoucí práce: PhDr. Jaroslav Najbert

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Práce se zabývá tématem české emigrace do Texasu, osidlováním a současnou kulturou. Teoretická část je postavena na autorčině osobní zkušenosti (roční pobyt v La Grange v Texasu), knižních a online zdrojích. Práce by měla sloužit jako soupis dostupných informací z anglických a českých zdrojů. Druhým cílem je připravit a zrealizovat program pro studenty nižšího ročníku Gymnázia Přírodní škola.

texas emigrace kultura česko

The study focuses on the Czech migration to Texas, following settlement and the cultural situation today. The research is based on author‘s own personal experience (a year-long stay in La Grange, Texas) and materials from books or online resourses. It is supposed to work as an article that puts together materials written in both (Czech and English) languages. Another goal is to prepare and realize a program for younger students at Gymnázium Přírodní škola (Nature School). (The program should not be only informative, it should lead students to think about the causes ort he historical situation.)

autor: David Steklý
vedoucí práce: PhDr. Jaroslav Najbert

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Autor práce neodevzdal abstrakt a klíčová slova.

 

autorka: Kateřina Urbánková
vedoucí práce: PhDr. Jaroslav Najbert
odborná konzultantka: Lenka Rázglová

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Práce se zabývá tvorbou návrhů na aktualizaci školního systému, pravidel a zvyklostí pro studenty vyšších ročníků Gymnázia Přírodní škola tak, aby je systém dál posouval a osobnostně rozvíjel. Cílem práce je návrhy zkompletovat a dovést je do podoby, ve které by byly prakticky řešitelné. Týkají se zejména myšlenky přebírání větší zodpovědnosti studenta za sebe samého a za své vzdělání. Práce tvorbu návrhů také popisuje. Vychází z metody zúčastněného pozorování zvyklostí, chodu GPŠ a třídy Lambdy.

školní komunita tvorba návrhů profilace osamostatnění se dospívání zúčastněné pozorování
Gymnázium Přírodní škola vylepšení systému třída starší studenti zodpovědnost studenta

autorka: Samuel Šulc
vedoucí práce: RNDr. Marek Matura, Ph.D.

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Mladí lidé v České republice se dostávají do styku s informacemi každý den. Již dávno neplatí, že škola je jediným zdrojem poznání a konfrontace s aktuálním děním i tím co se již stalo. Také televizní přenosy, rádiové kanály a noviny či jiné tiskoviny již takzvaně vyšli z módy. Současným hegemonem na informačním poli jsou sociální sítě. Přístup k informacím je jedním ze základních kritérií pro vznik a udržení jakéhokoliv demokratického zřízení. Takovéto zřízení vedou lidé volení lidem, který jim dává svou důvěru. Bohužel nás, jak se zdá již minuly doby politiků jako byl Tomáš Garrigue Masaryk či Edvard Beneš. V dnešní době již není důležitá prosperita národa jako celku, ale osobní zisk. Z regionální i celostátní politiky se do jisté míry stal byznys a jediná upřímná snaha některých současných zákonodárců je být znovu zvolen.
K dosažení tohoto cíle se hledají levná a rychlá řešení na složité a v poslední době hlavně i na neexistující problémy. K vytváření neexistujících problémů či jak se lidově říká Fake news se v poslední době nejvíce využívá právě sociálních sítí. Zprávy vypadají věrohodně, jsou odcitované, a dokonce mají i mediální materiál jako jsou obrázky. Častými obětmi těchto útoků se v posledních letech stávají mezinárodní organizace. V naší zemi se tyto útoky týkají nejčastěji Evropské unie. Jak uvádí dokument Evropské komise, velkou roli v šíření dezinformací sehrávají zejména internetové platformy – především sociální média, vyhledávače nebo služby, přes které je možné sdílet videa. Hned na začátku již zmíněného dokumentu Fake News and the Information Disorder, který je od dubna letošního roku strategickým dokumentem Evropské vysílací unie a Evropské unie jako takové, stojí v překladu autora následující: „Dezinformace podrývají důvěru v instituce a v digitální i tradiční média a zraňují demokracie tím, že ztěžují schopnost občanů přijímat podložená rozhodnutí,“. Díky kvalitnímu středoškolskému vzdělání a mimoškolním aktivitám pro Pražský studentský summit a Českou středoškolskou unii jsem obeznámen s tímto narůstajícím problémem, který akutně ohrožuje demokratické hodnoty na celém světě. Proto jsem se v rámci své profilové práci zaměřil na problematiku mezinárodních organizací působících na území České republiky a na zkušenosti, povědomí a znalosti studentů na státních školách.

Fakenews Severoatlantická aliance Organizace spojených národů OSN NATO
Vzdělávání Simulace MUN Informační centrum OSN v Praze Asociace pro mezinárodní otázky

autor: Adam Lustig
vedoucí práce: PhDr. Jaroslav Najbert

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Hlavním cílem práce "Srovnání spokojenosti návštěvníků horských
středisek v Krkonoších" bylo porovnat dvě lyžařská střediska v Krkonoších podle spokojenosti jejich návštěvníků - lyžařů. Konkrétně se jednalo o Sportovní areál Harrachov a.s. a Skiareál Spartak Rokytnice nad Jizerou. Spokojenost jsem srovnával pomocí dotazníků, které jsem si rozdělil na několik oddílů s otázkami příslušného tématu. Všechny cíle, které jsem si na začátku zadal se mi podařilo splnit. V práci naleznete grafické zpracování výsledků od jednotlivých otázek až po celkové shrnutí výsledků. Hlavním výsledkem bylo to, že Harrachov je lepší pro krátkodobý a Rokytnice pro dlouhodobý pobyt.

krkonoše cestovní ruch Sjezdovky Průzkum Lyžování Rokytnice nad Jizerou Harrachov Spokojenost Návštěvníci Dotazník

autor: Adam Tichý
vedoucí práce: Mgr. František Tichý
odborný konzultant: Václav Broz

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Mým hlavním cílem bylo zdokumentovat zdravotní stav lesa v okolí Horních Albeřic, to znamená, zjistit druhové složení stromů, zjistit druhové složení rostlin a jejich rozmanitost, zaznamenat zdravotní stav Picea abies (dále už jen smrk ztepilý), které tvoří většinu stromového patra. A vytvořit závěr. A nakonec výsledky porovnat s lesy na Javořické vrchovině. Zdravotní stav lesa jsem mapoval tak, že jsem si prošel celou oblast a vybral několik typických lokalit pro tuto oblast. V lokalitách jsem si vytvořil čtverec metr krát metr, v něm jsem si zaznamenal počet rostlin a určil je. Padesát smrků z lokality jsem si označil a určil zdravotní stav (poškození kmene, stres, defoliace, typ zlomu, poškození větvení) a poté jsem si zaznamenal ostatní druhy stromů. Zjistil jsem, že: Smrky se potýkají s velkou defoliací, jsou značně polámané. O tomto stavu vypovídá i stres, který je také vysoký. Bylinné patro je chudé a pokryvnost rostlin je malá. Průměrně jsem nacházel čtyři druhy rostlin (např. brusnici borůvku (lat. Vaccinium myrtillus), bělomech sivý (lat. Leucobryum glaucum). Také rozmanitost stromů je velmi nízká, kromě smrku ztepilého jsem zde nalez ojediněle Larix decidua (dále už jen modřín opadaví), inus sylvestris (dále už jen borovici lesní), Fagus sylvatica (dále už jen buk lesní), Fraxinus excelsior (dále už jen jasan ztepilý). V malých skupinách jsem našel Acer platanoides (dále už jen javor mléč) a Acer pseudoplatanus (dále už jen javor klen). A na okrajích lesa břízu bělokorou. Stav lesa je špatný. Je zde nízká druhová rozmanitost, jak stromů, tak rostlin. Smrky jsou značně poškozené, mají málo prostoru, málo světla a je zde kvůli smrkům nevhodná okyselená půdu. Také zde není dobrý přístup pro údržbu lesa. V porovnání se zbývajícími oblastmi České republiky je zde stav je velmi podobný. Místní oblast patří k více poškozeným vlivem těžších podmínek.

zdravotní stav lesa monokultura smrk byliny Horní Abeřice Krkonoše

autorka: Amálie Borovková
vedoucí práce: PhDr. Jaroslav Najbert

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Moje práce se věnovala lidem v Domově seniorů, konkrétně o panu Suškovi a mých zážitcích spojený s ním. Informace od lidí jsem zjišťovala pomocí dotazníkového průzkumu a pomocí grafů. Mé veškeré pocity jsem shrnula do krátkých zápisů z mého deníku. Díky této práci jsem zjistila, že senioři mají možnost dělat různé aktivity, a že by se jejich rodiny nemuseli bát své rodiče přihlašovat do takovýchto zařízení, naopak to mnohým může pomoci.

sociální péče domov seniorů Středisko sociálních služeb městské části Prahy 9 Domov seniorů Novovyskočanská senioři

autorka: Andrea Suchánková
vedoucí práce: Mgr. Anežka Koutníková

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

přílohy: Kuchařka: 27 receptů nejen pro děti, Záměr práce, Zadaní programu

Ve svojí práci jsem se zabývala především tím jak pomoci dětem, naučit se vařit, rozhodla jsem se to uskutečnit, pomocí své vlastní kuchařky, kterou jsem tvořila tak, aby z ní i děti a dospívající, kteří nemají s vařením moc zkušeností byli schopni vařit.
Do své kuchařky jsem také zařadila zdravější alternativy běžně používaných potravin.

vaření recepty alternativní potraviny zdravé stravovaní jednoduché recepty recepty pro děti kuchařka

autorka: Dolma Swiecicki
vedoucí práce: PhDr. Jaroslav Najbert

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI přílohA: BROŽURA

Cílem profilové práce Přátelé na poslední cestě je představit, jak canisterapie pomáhá seniorům ubytovaným v Domově Borová na Praze Západ. Výstupem je propagační elektronická brožura se třemi příběhy z pohledu canisterapeutického psa Ejty. Ta bude poskytnuta pro další využití canisterapeutce Romaně Fajmanové a Domovu Borová pro jejich propagaci.

Canisterapie sociální rehabilitace story-telling Domov Borová senioři rozhovory

autorka: Františka Ekrtová
vedoucí práce: Mgr. Hana Nábělková
odborný konzultant: Mgr. Jana Lukášková

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI PŘÍLOHA: Kniha "christoph aneb boj za svobodu"

Cílem práce bylo dopsání již rozepsané knihy a její kompletní příprava k tisku a následný tisk. Kniha se jmenuje Christoph aneb Boj za svobodu a je fantasy literaturou. Pojednává o chlapci, který dospěje v muže, ale tato jeho cesta je provázena množstvím nástrah. Všechny cíle se podařilo splnit a kniha je k dostání ve školní knihovně.

kniha fantasy román tvůrčí psaní vypravování

autor: Jakub Fojtík
vedoucí práce: Mgr. František Tichý
odborný konzultant: Mgr. Martin Sládeček

STÁHNOUT PROFILOVOU PRÁCI

Práce se věnuje porovnání výskytu ptactva v terezínských valech před rekonstrukcí a po rekonstrukci valů. Zároveň se věnuje výskytu ptactva v zimních, jarních měsících a letních. V metodice jsou použity stupně průkaznosti hnízdění. Práce dokazuje, že se celkový počet druhů za rok snížil o osm, z devatenácti na jedenáct. Práce bude nabídnuta úřadům Terezína.

ornitologie ptáci terezín hnízdění rekonstrukce

autorka: Julie Kadlecová
vedoucí práce: Mgr. Vít Novotný
odborný konzultant: MgA. Slavomír Hořínka PhD.

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI PŘÍLOHA: Partiruty a party

Výstupem této práce je hudební kompozice, následné provedení na koncertě a uveřejnění nahrávky na YouTube. Vznikla cyklická skladba Pět kousků pro dvoje housle a violoncello. Její provedení proběhlo v lednu 2018 na dvou koncertech v Praze. Na koncertech vznikla živá nahrávka a dvě vybrané věty byly zveřejněny.

kompozice hudba hudební řada housle violoncello pětivětá skladba

autorka: Karolína Večerková
vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI PŘÍLOHA: PLAKÁT

Cílem této profilové práce je zdokumentovat následné studium absolventů Gymnázia Přírodní škola a jejich úspěšnost. Rozdělit absolventy do statistik podle typu následného studia, dokončení následného studia, nejvyššího titulu a další. V rámci dotazníkového průzkumu bylo osloveno 121 absolventů. 89 z nich dotazník vyplnilo. Všechny výsledky jsou aktuální k létu 2017.

absolventi studenti VOŠ Gymnázium přírodní škola úspěšnost přijímací zkoušky

autor: Kryštof Kadlčík
vedoucí práce: Mgr. Štěpána Čiperová
odborná konzultantka: Mgr. Lucie Bukovská

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Práce pojednává o prevntivním programu o internetové kriminalitě a bezpečném chování na internetu, vytvořeném pro žáky sedmých a osmých tříd. Program je věnován zejména rizikovému chováním náctiletých na internetu. Prostřednictvím vrstevnické prespektivy je zde popsána problematika kyberbroomingu, phishingu a dalším rizikům spojených s internetm.

internet prevence kyberprostor kyberbrooming phishing kyberšikana sexting kriminalita bezpečnost mládež peer to peer

autor: Kryštof Švejda
vedoucí práce: Mgr. František Tichý
odborný konzultant: Jan Chaloupek

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Ve své práci popisuji interiér a exteriér tří pražských vil postavených v první polovině 20. století. Vnější podobu dvou funkcionalistických vil zachycuji ve 3D modelech vytvořených pomocí programu SketchUP. V závěru práce navrhuji vlastní vilu se zahradou.

architektura funkcionalismus 3D model SketchUP 20.století architektonický návrh

autor: Kryštof Zapletal
vedoucí práce: PhDr. Jaroslav Najbert

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Tato práce pojednává o tom, jak jsem realizoval svůj cíl přiblížit osobu politika Eduarda Beneše svým vrstevníkům - žákům druhého stupně základní školy. V profilové práci je obsažena teoretická příprava i praktická realizace. V práci popisuji i dílčí cíly, které doprovázely hlavní cíl.

eduard beneš výuka dějepis druhý stupeň zš odsun Němců Sudety názory lidí/povědomí vrstevníků beseda

autor: Marek Pokorný
vedoucí práce: PhDr. Vít Novotný
odborný konzultant: Mgr. František Tichý

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Tato profilová práce je věnovaná, průzkumu mezi návštěvníky Terezína. Byla prováděna formou dotazníkového šetření. Dotazník byl zejména o informačním centru, parkovišti, ubytovacích službách a jako poslední, jestli jim v Terezíně něco chybělo. Soustředil jsem se na nejvíce koncentrované místo turisty, což bylo před Muzeem ghetta.

Terezín sociologie turistický ruch mezejnictví

autorka: Markéta Novotná
vedoucí práce: Mgr. Štěpána Čiperová

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI Stáhnout pracovní list - baroko v praze

Tato práce se věnuje tématu umělecké éry baroka. Hlavním cílem bylo vytvoření programu pro studenty nižšího stupně osmiletého gymnázia, který se věnuje barokním památkám v Praze. Program má formu procházky po sedmi pražských památkách. V doprovodném pracovním listě jsou jak informace o obecných rysech baroka a navštívených památkách, tak úkoly k tématu.

Baroko umělecké slohy program v Praze vrstevnické učení program pro školy architektura dějiny umění pracovní list Klementinum Kostel sv. Mikuláše Staré Město Malá Strana

autor: Matěj Zeman
vedoucí práce: Mgr. Anežka Koutníková
odborný konzultant: Mgr. Karel Kudláček, Jakub Zeman

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Ve své práci jsem se zabýval otázkou ohrožení domácnosti oxidem uhličitým při kvašení domácích vín. Zabýval jsem se teorií alkoholového kvašení a zkoumáním živých i mrtvých kvasinek pod mikroskopem. Naložil jsem cukernatý roztok do demižonu a prováděl jsem různá měření. Zejména pak měřením postupného úbytku hmotnosti cukru přeměnou na oxid uhličitý.

Kvašení CO2 chemie kvasinky alkohol

autor: Matyáš Lukavský
vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Moje profilová práce, vývoj zástavby na palmovské křižovatce, se zabývá historií Palmovky. Konkrétněji historií a vývojem zástavby na palmovské křižovatce za posledních sto padesát let. Výsledkem mé práce je série map, které historii palmovské křižovatky zachycují. Celkem jsem takovýchto map vytvořil pět.

Palmovka křižovatka vývoj zástavby historie praha 8 libeň

autor: Matyáš Spěváček
vedoucí práce: Mgr. Štěpána Čiperová

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Práce pojednává o osobním příběhu pana Josefa Firli, ve vzpomínkách vlastní rodiny. Jedná se o vzpomínky např. na zážitky během ústupu přes řeku, sebepoškození v rámci zachránění vlastního života. Práce popisuje osobní život Josefa Firli od jeho mládí, přes válečné události až po život v komunistickém režimu. Zdrojem informací byly záznamy a dokumenty Vojenského historického ústavu. Další část práce pojednává o obětech druhé světové války, jako vzpomínka na ty kdo jí nepřežili.

druhá světová válka osobní příběh Josef Firla vzpomínky na druhou světovou válku
život v komunistickém režimu oběti druhé světové války

autor: Maximilian Eška
vedoucí práce: Mgr. Anežka Koutníková
odborná konzultantka: Tereza Dejmalová

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Ve své práci jsem se zapojil do projektu Člověka v tísni: "Daruj dvě hodiny". Pravidelně jsem doučoval žáka první třídy, jehož rodina je zapojena do projektu, protože jsou rodiče nevidomí. Spolupracoval jsem s koordinátorkou projektu. V závěru své práce jsem shrnul své zkušenosti, které jsem při doučování získal.

Člověk v tísni doučování dobrovolník pomoc rodinám učení hrou sociální práce

autor: Ondřej Fábry
vedoucí práce: PhDr. Jaroslav Najbert

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Hlavním cílem mé práce je zmapovat užívání digitálních technologií studenty na Přírodní škole formou dotazníkového průzkumu. Výstupem bude kromě této závěrečné zprávy i velký poster, který umístím na nástěnku ve škole. Tyto cíle se mi podařilo splnit a v mé práci si můžete přečíst podrobné rozebrání otázek, kterých bylo devět. Obecně z mého výzkumu vyplívá, že studenti Přírodní školy se nijak zvlášť neliší od srovnávacího vzorku. V práci jsou však i věci, nad kterými je dobré se zamyslet, nebo odpovědi, které zarazí. Data z mých výzkumů může využít pedagogický sbor či vedení školy pro další rozhodování ohledně úpravy používání telefonů a technologií ve škole.

Digitální technologie dotazníkový průzkum
využívání chytrých telefonů studenti Gymnázium Přírodní škola

autor: Ota Svátek
vedoucí práce: Ing. Mgr. Petr Martiška
odborný konzultant: Bc. Daniel Pražák b.d.p.

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI Více o e-booku a dětské farmě

Ke stažení: E-kniha formát PDF E-kniha formát EPUB E-kniha formát MOBI

Moje práce je o pedagogickém projektu Eduarda Štorcha, Dětská farma. Dětská farma
je založena na principu, že děti se více naučí na reálném životě, než z učení z učebnic. Štorch
prosazoval dětský pohyb na vzduchu. To se projevilo i v jeho škole. Děti se učili venku,
s reálnými pomůckami. Štorch využil frustraci dětí způsobenou přepracovaností: „Hoši,
nejdříve si odbudeme školu a pak budete míti volno!“, zaručil si tím tak větší pozornost dětí
při výuce. Nechával je na pozemku Dětské farmy dovádět a sportovat ve volných chvílích.
Místo výhružky: „Budeš tu po škole!“ využíval výhružku: „Po škole odejdeš.“, děti totiž
zůstávali na pozemku i chvíli po škole. Moje práce přináší obohacení studentů pedagogických škol, i laické veřejnosti. Zpřístupněním knihy doufám, že se o Dětskou farmu začne zajímat více lidí. Kniha je málo dostupná, relativně na to hodně žádaná, nedostane se vždy na všechny. Navíc musíte podstoupit bolestnou proceduru vystavování knihy, to může odradit spoustu lidí.
Něco si z celého procesu vezmu i já, protože se naučím, co obnáší přepis celé knihy a
často až doslova dolování informací ze státních nebo polostátních zdrojů

pedagogika Eduard Štorch srovnání systémů školní systém dobrodružná literatura e-book
Dětská farma pedagog

autorka: Rozálie Kopecká
vedoucí práce: PhDr. Jaroslav Najbert

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Dokumentární film je dostupný pro studijní účely na vyžádání

Tématem mé práce byl příběh mého pradědečka Vojtěcha Kučery, jinak nazývaného Agent K. Rozhodla jsem se zdokumentovat, jak se vyprávění příběhu mění napříč generacemi v mé rodině. Výstupem práce jsou rozhovory se zástupci tří generací mé rodiny a krátký dokumentární film, který má život mého pradědečka přiblížit např. mým spolužákům a učitelům, kteří chtějí příběh využít v hodinách dějepisu. Tato práce je také doplněna o fotografickou přílohu.

historie komunismus agent rodinná paměť rozhovory tajná americká služba odboj STB nelegální přechod hranic dokumentární film

autor: Tomáš Jelšík
vedoucí práce: RNDr. Marek Matura, Ph.D.

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Vytvořil jsem souhrn celého procesu náhradní rodinné péče, kde jsem shrnul traumata dětí, které byli odebráni od svých biologických a jak se s nimi případně vyrovnat. Sepsal jsem základní rozdíly mezi pěstounskou péčí a osvojením které by případně mohli potencionálním rodičům pomoci při rozhodování, zda si chtějí dítě osvojit nebo vzít do pěstounské péče a na závěr jsem shrnul celý proces příprav včetně nutné dokumentace.

Adopce osvojení pěstounská péče náhradní rodinná péče biologické dítě potencionální rodiče

autor: Tomáš Majer
vedoucí práce: Mgr. Anežka Koutníková

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

V této práci se zabývám výzkumem ještěrek obecných a živorodých, konkrétně jejich mapováním v okolí vesnice Kozí. Můj postup práce spočívá v tom, že celé mnou vytyčené území projdu a každou ještěrku zaznamenám do plánku a k tomu změřím teplotu 10krát na každém biotopu. Výsledkem mé práce je plánek krajiny a zaznamenání ještěrek na Biolib.cz a prezentace výsledků na Stanici přírodovědců.

biologie fauna ještěrka obecná ještěrka živorodá mapování teplota porovnání biotop bezkolencová tráva

autor: Bedřich Satrapa
vedoucí práce: Mgr. Vladěna Smolková

Stáhnout PROFILOVOU PRÁCI

Moje profilová práce se zaměřuje na historii a strukturu chalup v Dolním Podluží. Primárním zaměřením je avšak historie. Ke své práci jsem si vybral tři chalupy a domluvil jsem si s majiteli možnost spolupráce. Poté jsem provedl rozhovor s majiteli těchto budov, prošel jsem si archiv Dolního Podluží a probral jsem své poznatky s kronikářem panem Kasíkem. Následně jsem napsal sborník, ve kterém jsem vedle historie popsal také strukturu a rozložení těchto chalup. Právě ten je výsledkem mojí práce. Bude pravděpodobně umístěn na web Dolního Podluží a informace obsažené v něm budou využity k tvorbě výstavy.

chalupy odsun německy mluvícího obyvatelstva Dolní Podluží historie
pohraničí struktura architektura