Profilové práce

home > Profilové práce

Profilová práce je předpokladem postupu do vyššího stupně studia a ukončení studia.
Téma práce si studenti volí podle svých zájmů a odborného zaměření.

2021/2022 Ný (vyšší stupeň)

2019/2020 Mí (vyšší stupeň)

2019/2020 Ksí (nižší stupeň)

2018/2019 Ný (nižší stupeň)

2017/2018 Lambda (vyšší stupneň) a Mí (nižší stupeň)

2015/2016 Kappa (vyšší stupeň)

2014/2015 Lambda (nižší stupeň)

2013/2014 Ióta (vyšší stupeň)

2012/2013 Théta (vyšší stupeň) a Kappa (nižší stupeň)

2010/2011 Ióta (nižší stupeň) a Éta (vyšší stupeň)

2009/2010 Théta (nižší stpeň)

Starší profilové práce jsou archivovány ve fyzické formě.
Data uvádějí školní roky, v kterých byly práce odevzdávány.