Profilové práce

2012/2013 - Théta a Kappa

 

THÉTA

Dojdu dál - tvorba a ověřování výukového programu zaměřeného na badatelské a skupinové vyučování v přírodě + oficiální profil projektu na webu
Příloha I. - Metodické materiály pro skupinové a badatelské vyuč. v přírodě
Příloha II. - Informační brožura
Příloha III. - Detailní zprávy z ověřování výukového programu
Jasna Simonová a Lukáš Nehasil

Vlastnosti minerálních vod lesních a neudržovaných pramenů v okolí Mariánských Lázní
Adam Drmota, Dominika Adamcová

Ladislav Koubek - Jeho život za druhé světové války
Markéta Baťková

Toman Brod - dokumentární film + oficiální webové stránky filmu + trailer filmu
Matouš Bičák

Porovnání sukcese - uměle revitalizované a bez zásahu člověka vyvíjející se území
Jan Hegrlík

Geometrie zakřiveného prostoru – aplikace s fyzikální tématikou
Jan Pokorný

Model města Terezín - pro webové stránky vedem-terezin.cz
Jan Chaloupek

Příprava podkladů pro rozšíření internetových stránek www.vedem-terezin.cz
Jakub Jindra

Holocaust nebyl jen utrpení!
Tvorba výukového DVD zachycujího neobvyklé příběhy tří pamětníků

Filip Mašek

Co se skrývá pod obalem?
Michaela Semotánová

Tvorba pracovních listů pro botanickou zahradu Přírodověděcké fakulty v Praze
Tereza Uličná

Jak se vyrábí pergamen
Jonatán Vnouček

Přírodní park Říčanka - jako součást systému ochrany přírody hlavního města Prahy
Alžběta Vosmíková

Western Blotting - Srovnání dvou typů standardů
Veronika Šerksová

Krajinné výzkumy na Přírodní škole
Metodická příručka pro expediční skupiny zabývajícími se výzkumem krajiny
Tomáš Kekrt

 

KAPPA

Bohuslav Řehák - Zpracování pozůstalosti
Štěpán Řehák

Metodické materiály pro výuku první pomoci (ke stažení karty pro výuku)
Timea Pražáková

Historie oddílu CHANGLESKA THOZI
Ondřej Roch

Dokumentace vzpomínek Pavla Wernera z období holokaustu
Sebatian Gambacciny

Vegetariánství, ale co na to děti?
Kamila Semotánová

Porovnání péče o kočky v útulcích v Praze a okolí
Alice Janíková a Johana Simonová

Člověk a svět v tísni - Běh pro Afriku
Anežka Skleničková a Eliška Tichá

Zkušenosti z mateřské školy pro integraci dítěte s poruchou autistického spektra do ZŠ
Adam Weiner

Kreslený životopis Petra Ginze
Jakub Melichar