Profilové práce

2021/2022 - Ný | vyšší stupeň gymnázia
vedoucí práce: PhDr. Jaroslav Najbert, Ph.D.
odborný konzultant: Michal Svoboda

Práce ke stažení

Práce se zaměřuje na aktuální téma následků koronavirové krize na rodiny v ČR. Autorka si klade výzkumnou otázku, jaké shody a rozdíly lze vysledovat v dopadech pandemie na rodinný život různých společenských tříd? Jako stratifikační metodu použila techniku sociologického výzkumu Rozděleni svobodou. Na základě dvanácti provedených hloubkových rozhovorů autorka dochází k závěru, že příslušnost ke společenské třídě nebyla hlavním faktorem ovlivňujícím prožití doby pandemie. Také upozorňuje, že pandemie ukázala na další významné faktory pro popis kvality života českých rodin, jako je počet dětí nebo možnost práce z domova.

pandemie sociální stratifikace rodina lockdown covid-19 kvalitativní výzkum
kvalita rodinného života kapitály práce z domova dětiDalší profilové práce této třídy právě připravujeme ke zveřejnění.
Děkujeme za pochopení.