Profilové práce

2018/2019 - Nýautorka: Matěj Žatečka
vedoucí práce: Mgr. František Tichý

PŘÍLOHA: ČASOVÁ OSA PŘÍRODNÍ ŠKOLY (PDF)

Přírodní škola dospěla ke čtvrt století své existence. Rozhodl jsem se tento čas života mé školy zpracovat do podoby nástěnného plakátu. Zde jsou zachycena důležitá data, významné okamžiky vztahující se ke školnímu dění a to vše je doplněno fotodokumentací. Získaná data jsou zpracována i do online podoby vhodné k umístění na školní web. Hlavním zdrojem informací pro tuto práci byla kniha ředitele školy Františka Tichého: Přírodní škola – cesta jako cíl. Další informace přinesly rozhovory s učiteli a bývalými žáky školy a webový archív školy. Výsledek mé práce, nástěnný plakát s časovou osou historie Přírodní školy i jeho online podoba umožňuje zájemcům přehlédnout významné chvíle z pětadvacetileté historie naší školy.

Historie Přírodní školy časová osa Přírodní školy školní budovy školní expedice

Další profilové práce zveřejníme v nejbližší době.