Expediční práce

Tepelsko 2019

home > Expediční práce > Tepelsko 2019Realizované výzkumy:

  • Klášter jako kasárna: pobyt československé armády v klášteře Teplá 1950-1978
  • Biologický a archeologický průzkum zaniklých staveb a vodních zdrojů a Tepelsku
  • Průzkum spokojenosti náctiletých v Mariánských Lázních, Teplé a Toužimi
  • Život na statku
    přestávka
  • Optimalizace alternativních metod chemické analýzy vod minerálních pramenů pro využití ve výuce chemie
  • Průzkum vodní bilance v povodí horního toku řeky Teplé
  • Hradební kaple jinak

Záznam prezentací výsledků výzkumů na Přírodovědecké fakultě UK, 27. června:


Expediční dění jste mohli sledovat pod hastagem #expedicetepelsko2019.