Expediční práce

Tepelsko 2009

home > Expediční práce > Tepelsko 2009

Vývoj kulturní krajiny v okolí zaniklé vsi Skoky
kapitán: Tomáš Kekrt, konzultant: Mgr. František Tichá a Mgr. Štěpán Macháček

Srovnání různých lesních a nelesních biotopů
kapitán: Lukáš Nehasil, konzultant: Mgr. Ondřej Simon, Mgr. František Tichý

Fyzikálně chemický výzkum pramenů na Mariolázeňsku
kapitán: Karel Kudláček, konzultant: RNDr. Marek Matura, Ph.D.

Prameny na Mariolázeňsku a jejich zviditelňování
kapitán: Karel Kudláček, konzultant: RNDr. Marek Matura, Ph.D.

Co se skrývá pod omitkou aneb stavebně - historický průzkum na Tepelsku
kapitán: Jakub Chaloupek, konzultant: PhDr. Hana Havlůjová

Srovnávací botanický průzkum a enviromentální výchova na Tepelsku
kapitán: Nikola Kapic, konzultant: Ing.Mgr. Petr Martiška

Předsudky kolem nás a v nás (peer program v Romské komunitě Dobrá voda)
kapitán: Daniel Pražák, konzultant: MgA. Majda Bartáková

ČAsopis tepelsko 2009>