Expediční práce

Tepelsko 2011

home > Expediční práce > Tepelsko 2011

ČASOPIS tEPELSKO 2011 - dOWNLOAD

kompletní fotodokumentace všech prací


Komunitní práce s Romy ve vesnici Dobrá voda
Ke stažení časopis Dobrá voda - denně doma
Příběhy patronů z Dobré vody - Skřítek stromík | Víla Vodnice | Hodňáček | Skřítek Bubu | Úvod kapitán: Filip Mašek, konzultant: MgA. Majda Bartáková

Vývoj krajiny v okolí zaniklé vsi Ďolíček a kláštera Trapistů v Novém Dvoře
kapitán: Tomáš Kekrt, konzultant: Mgr. František Tichý

Děti v lese aneb projektové vyučování v přírodě
kapitán: Lukáš Nehasil, konzultant: Mgr. František Tichý

Poutníci na Skokovské stezce - reportážní film, dokumentace vybraných míst a další rozvoj
Filmová upoutávka na Skokovskou stezku
Dokumentární film o skokovské stezce: Krajem Panenky Skákavé
kapitán: Matouš Bičák, konzultant: Mgr. Linda Langerová

3D modelování budov v programu Google Sketch up
Video - 3D model Kláštera Teplá
kapitán: Alžběta Vosmíková, konzultant: Mgr. Štěpán Macháček

Aleje a drobné sakrální stavby na Tepelsku
kapitán: Matěj Horák, konzultant: Mgr. Vojta Vykouk

Katalogizace minerálních pramenů v okolí Mariánských lázní
kapitán: Adam Drmota, konzultant: RNDr. Marek Matura, Ph.D.