Expediční práce

Tepelsko 2017

 

Výsledky studentských výzkumů v krajině budou zveřejněny
na tomto místě v průběhu října 2017

Dokumentace zaniklých krajinných prvků na Tepelsku a jejich vliv na živou přírodu

Kostely rezonující

Dekontaminace odpadky znečištěného okolí komunikací na území obce Teplá

Biologický průzkum rybníků na Tepelsku s ohledem na změnu biodiverzity ve srovnání s expediční prací z roku 2004

Klášter Teplá: naučná hra pro dospělé a děti s modelem kostela a konventu

Stíny na Bečově, oživení hradu a jeho minulosti

Navigační hra po stopách Martina Davida a geodetická měření

Základní chemický a fyzikální rozbor přírodních minerálních pramenů v okolí Mariánských lázní

Video Záznam Prezentace výsledků Expedice