Expediční práce

Tepelsko 2017

Všechny sborníky výzkumných prací  budou zveřejněny
na tomto místě na začátku listopadu 2017.

časopis expedice tepelsko 2017

Video Záznam Prezentace výsledků Expedice


Dokumentace zaniklých krajinných prvků na Tepelsku a jejich vliv na živou přírodu

Kostely rezonující

Dekontaminace odpadky znečištěného okolí komunikací na území obce Teplá

Biologický průzkum rybníků na Tepelsku s ohledem na změnu biodiverzity ve srovnání s expediční prací z roku 2004

Klášter Teplá: naučná hra pro dospělé a děti s modelem kostela a konventu

Stíny na Bečově, oživení hradu a jeho minulosti

Navigační hra po stopách Martina Davida a geodetická měření

Základní chemický a fyzikální rozbor přírodních minerálních pramenů v okolí Mariánských lázní