Expediční práce

Sedlčansko a Příbramsko 2008

home > Expediční práce > Sedlčansko a Příbramsko 2008

Průzkum mortality obratlovců po kolizi s motorovými vozidly na komunikacích 1. - 3.třídy
kapitán: Martin Sládeček, konzultant: Mgr. František Tichý

Historie v hlubinách
kapitán: Daniel Pražák, konzultant: Vojtěch Vykouk, Mgr. František Tichý

Problematika recyklace na Příbramsku
kapitán: Michala Kubcová, konzultant: Vlaďka Bartáková, Vlaďka Smolková

Průzkum vlivu mlýnských náhonů na okolní biotopy
kapitán: Jakub Lhoťan, konzultant: RNDr. Marek Matura, Ph.D., Mgr. František Tichý

Vývoj kulturní krajiny v okolí Smolotel a Makové hory
kapitán: Tomáš Kekrt, konzultant: Mgr. Štěpán Macháček, Mgr. František Tichý

Dokumentace poutního místa Maková hora
kapitán: Tomáš Žatečka, konzultant: Dušan Foltýn, PhDr. Vítek Novotný

Hlubinná sonda na venkově v kraji Hermelínu
kapitán: Tomáš Peterka, konzultant: Mgr. Linda Langerová, Mgr. František Tichý

Vývoj krajiny v okolí obce Svatý Jan
kapitán: Jakub Chaloupek, konzultant: Ing.Mgr. Petr Martiška

Výchova k zodpovědnému rodičovství na školách
kapitán: Jana Kopejtková, konzultant: Vlaďka Bartáková, Mgr. Štěpánka Vnoučková

ČASOPIS Sedlčansko a příbramsko 2008