Expediční práce

Česká Kanada 1998

home > Expediční práce > Česká Kanada 1998

ČASOPIS ČESKÁ KANADa 1998

 

Biologický průzkum v jižní části okresu Jindřichův Hradec
David Pechatý, Šťepánka Vyčítalová, Ondřej Lacina, Jaroslav Poupal, Jan Diviš

Hydrologický a hydrobiologický průzkum v jižní části okresu Jindřichův Hradec
Aleš Doucek, Michal Staněk, Kateřina Tvrdá

Dokumentace novodobé historie jižní části okresu Jindřichův Hradec
Petr Polák a František Barta