Expediční práce

Česká Kanada 1996

home > Expediční práce > Česká Kanada 1996

 

Biologický výzkum na Javořické vrchovině
Lenka Musilová, Jakub Urban, David Pechatý, Richard Malát, Kateřina Tvrdá, Jakub Mrázek

Bývalý paulánský klášter u Nové Bystřice - historie a vztah člověka a krajiny
Lojtěch Barták, Aleš Doucek, Matouš Hora, Ondřej Lacina, Jakub Rotrekl