Expediční práce

Rychnovsko a Orlické hory 1999

home > Expediční práce > Rychnovsko a Orlické hory 1999


Archeologický průzkum bývalé osady Bukový
Jakub Rotrekl, Michal Staněk, Ondřej Lacina, Vojtěch Mazanec, Petra Vlasáková, Alena Švarcová

Krajinná ekologie, mezioborový průzkum v oblasti horního toku řeky Bělé
Vojtěch Barták, Marie Dernovšková, Aleš Doucek, Pavlína Dvořáková, Martin Hábovčik, Jakub Maříki

Dokumentace novodobé historie v severovýchodní části okresu Rychnov nad Kněžnou
Petr Polák, Martin Pěkný, Veronika Mikotová, Martin Procházka

Povodeń a krajina
Radek Hasal, Jakub Novák, Richard Malát

Botanický průzkum v povodí Bělé v Orlických horách
Štěpánka Vyčítalová, Lenka Musilová, Karolína Janoutová, Eliška Cílková, Veronika Holá,
Jakub Urban, Marek Šťovík, Jakub Volf, Pavel Pechatý

RYCHNOVSKO A POVODNĚ - SBORNÍK STUDENTSKÝCH VÝZKUMNÝCH ZPRÁV