Expediční práce

Ralsko 2012

home > Expediční práce > Ralsko 2012

 

ČASOPIS RALSKO 2012


Vesnice v proměně - Život na venkově v 2. polovině 20.století
kapitán: Richard Sladký, konzultanti: PhDr. Jaroslav Najbert, Mgr. Magdalena Bartáková

Vojáci a sedláci - vliv činnosti člověka na přírodu Ralska
kapitán: Jonatán Vnouček, konzultanti: Mgr. Ondřej Simon, Mgr. František Tichý

Pozorování vlivu člověka na vývoj krajiny v bývalém voj. prostoru Ralsko
kapitán: Adam Drmota, konzultant: Mgr. František Tichý

Dokumentace vybraných zaniklých sídel v okolí Ralska a jejich oživení
kapitán: Matouš Bičák, konzultant: Mgr. Linda Langerová, MgA. Magdalena Bartáková, Markéta Tichá

Dokumentace zvonů ve farním obvodu Mnichovo Hradiště
kapitán: Františka Simonová, konzultant: PhDr. Vít Novotný, MgA. Magdalena Bartáková, PhDr. Tomáš Chvátal

Drobné sakrální stavby v okolí Mnichova Hradiště

Stará důlní díla v okolí Ralska


Zkoumané lokality na mapě: