Kronika 2015/2016

Starší zápisy z předešlých let lze najít na hlavním rozcestníku kroniky. Některé zápisy neprošly redakční úpravou a Přírodní škola za jejich obsah nenese žádnou odpovědnost.