Kronika 2014/2015

Starší zápisy z předešlých let lze vybrat na hlavním rozcestníku kroniky.Některé zápisy neprošly redakční úpravou a Přírodní škola za jejich obsah nenese žádnou odpovědnost.