Knihy a publikace

 

Vzpomínky na Heřmana Josefa Tyla, O.Praem (2005)


Kniha představuje první rozsáhlejší pokus představit uceleně život a osobnost pana opata. Editorům Michalu Sikytovi, Vojtěchu Muchovi, Martinu Sochorovi a Františku Tichému se během dvouleté práce podařilo shromáždit a zaznamenat vzpomínky 17 pamětníků. Ty jsou v knize seřazeny chronologicky tak, aby ilustrovaly jednotlivá období Tylova života. Jednotlivé kapitoly doplňuje podrobná časová přímka životních událostí, archivní fotografie a výňatky z dosud nepublikovaných rukopisů H. J. Tyla.

Knihu lze zakoupit v Klášteře Teplá nebo v přímo v Přírodní škole.


Heřman Josef Tyl