Knihy a publikace

 

Přírodní škola - cesta jako cíl (2011)


V únoru 2011 vyšla kniha Františka Tichého "Přírodní škola - cesta jako cíl" (ISBN 978-80-86256-73-3). Kniha v první části detailně popisuje historii školy a její vývoj od roku 1993 do roku 2010. V druhé polovině nabízí kniha inspiraci k proje-ktové práci v rámci gymnaziální výuky - tipy, postupy, chyby apod. Součástí je bohatá obrazová příloha.

První část, nazvaná Vzpomínky, mapuje rok za rokem historii školy od založení až do roku 2009. Vyprávění zahrnuje nejen krizové a zlomové okamžiky, ale i každodenní a výjezdové události. Slovo má v tomto vyprávění kromě autora také školní kronika a celá část je doplněna více jak stovkou černobílých
a několika desítkami barevných fotografií.

Druhá část je nazvána Zkušenosti a popisuje a reviduje pedagogický systém Přírodní školy (podmínkový systém, školní výjezdy, vývoj a fungování samosprávy ad.). Může sloužit jako zdroj nápadů, jako vodítko pro vedení projektů se studenty ale také jako upozornění na omyly, ke kterým během šestnácti let provozu školy došlo a z kterých je možné se poučit.

JAK A KDE KNIHU KOUPIT?

Rádi bychom zdůraznili, že veškeré finance, získané prodejem knihy budou použity pro rozvoj školy a podporu studentských školních projektů.

Cena knihy je 250,-Kč. Knihu lze zakoupit přímo ve škole (kancelář), nebo ji lze objednat na emailové adrese: bicak@prirodniskola.cz. V případě emailové objednávky vám pak knihu můžeme zaslat (není v ceně), nebo ji předat jiným (dohodnutým) způsobem. Knihu je rovněž možné zakoupit i u dobrých knihkupců nebo v některých eshopech.

ANOTACE

Gymnázium Přírodní škola, o.p.s. je jedním z prvních alternativních pedagogických projektů vzniklých na našem území po listopadu 1989. V průběhu své téměř 20leté historie shromáždili autoři projektu řadu mimořádných zkušeností. Autor publikace Mgr. František Tichý, ředitel a zakladatel školy, seznamuje čtenáře jak s vlastní historií školy (Vzpomínky), tak s obecnými a praktickým zkušenostmi svého projektu (Zkušenosti). Jde o neobyčejně inspirativní publikaci pro pedagogy i rodiče budoucích studentů a koneckonců i studenty samotné, ve které autor nezakrývá ani selhání a slepé uličky na cestě za úspěšnou realizací neobyčejného vzdělávacího projektu současnosti.


UKÁZKY Z KNIHY